Kijk onderaan deze bladzijde voor links naar websites die ik vertaald heb

Ga naar:  BLOGS
Ga naar:  CONTACT
Ga naar:  COMPLIMENTEN
Ga naar:  HOME

 

WAT HEB IK TE BIEDEN?

 

Om een indruk te geven van mijn vertaal- en tolkwerk, plaats ik hieronder een overzicht van de onderwerpen waarmee ik me in de loop van de jaren heb beziggehouden.

 

Dat waren onder andere:

 • aktes van levering en hypotheekakten
 • vertalingen van websites
 • containerschepen
 • vertaling van vacatures
 • windmolens op zee
 • duurzame energie
 • beëdigde vertalingen voor het buitenland (diploma’s; cijferlijsten; rijbewijs; echtscheidingsbeschikking; gegevens bevolkingsregister; documenten van advocaten; belastingaanslagen; geneeskundige verklaringen; referenties; geboorteakten)
 • inkoopvoorwaarden
 • financiële verslagen
 • mensenhandel en prostitutie
 • aandelen
 • onderwijslogistiek
 • persberichten
 • directieverslagen
 • zonnepanelen
 • functieprofielen
 • jaarverslagen
 • innovatie
 • documenten voor het Europees Parlement en de Europese Commissie
 • het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht
 • vertalen van notulen
 • gezondheidszorg
 • vertaling van offertes
 • innovatieve logistiek
 • huurovereenkomsten
 • vertaling toespraken en presentaties
 • vlootoverzicht
 • webshopteksten voor kunstenaar
 • arbo-vertalingen (veiligheid en gezondheid in bedrijven)
 • cv’s
 • volmachten
 • huwelijkse voorwaarden
 • wederverkoperovereenkomsten
 • schenkingen
 • kadasterdocumenten
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • kwaliteitsnormen voor scheepsmakelaars
 • treinrails
 • vertaling van nieuwsbrieven
 • algemene voorwaarden
 • pleitaantekeningen
 • inkoopordervoorwaarden
 • vertaling plannen van aanpak
 • licht technische vertalingen
 • merkenwetgeving
 • gokken/kansspelen
 • aangiften vennootschapsbelasting
 • vertaling van brieven
 • statuten
 • rechtshulpverzoeken
 • politieverhoren
 • archeologische teksten
 • menukaarten
 • ondernemingsraadvergaderingen
 • samenlevingscontracten
 • strafrecht
 • bidbrief
 • revisie van teksten
 • deurwaardersexploot
 • slaapstoornissen
 • memorie van grieven
 • milieu-onderwerpen
 • operations management
 • contracten
 • juridische vertalingen in het algemeen
 • tolken voor asielzoekers, verdachten, civiele partijen, notarissen, onderwijsinstellingen, gemeenten

 

Dat zijn dus heel veel verschillende dingen!

 

Ook voor grote opdrachten kunt u bij  mij terecht. Mijn netwerk van vertalers is groot genoeg om samen grote opdrachten aan te kunnen.

 

Waar ik me niet mee bezighoud zijn strikt medische en zwaar technische vertalingen.

 

Ik ben beëdigd vertaler Engels en beëdigd tolk Engels en ben ingeschreven in het register van het Kwaliteitsinstituut Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) onder nummer 214.

 

Het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) staat voor kwaliteit en integriteit.

 

VOORBEELDEN VAN VERTAALWERK

 

Hieronder vindt u een aantal links die toegang geven tot vertalingen die ik gemaakt heb.

 

https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2017/nieuwsberichten/energy-transition-and-the-electricity-market.pdf

 (NL-EN)

https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-ew-maximizeMS-nl.do?member=1
(EN-NL)

 https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-ew-nl.do?member=1

 (EN-NL)

https://www.jrshipcrew.com/

 (NL-EN)

https://www.confeeder.com/
(NL-EN)

https://www.jrshipinvestments.nl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/JR-Shipping-Today-2017.pdf

 (NL-EN)

https://www.rug.nl/cope/projecten/distributie-van-vers-voedsel?lang=en

 (NL-EN)

https://www.rug.nl/news/2017/05/healthwise-centre-of-expertise-and-umcg-organise-a-symposium-on-expensive-medicines?lang=en

 (NL-EN)

https://www.rug.nl/igor/corporate-governance/?lang=en

 (NL-EN)

https://www.confeeder.com/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/JR-Shipping-Today-2016.pdf

 (NL-EN)

https://www.loyensloeff.com/nl/nl/expertise/praktijkgebieden/bestuursrecht/omgevingsrecht/

(EN-NL)

https://www.loyensloeff.com/nl/nl/expertise/sectoren/port-logistics/

(EN-NL)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssmguidebankingsupervision201409nl.pdf

(EN-NL)