Blog 71 – Dromen

 

Vannacht kon ik totaal niet slapen en dan is het vaak verstandig om maar gewoon uit bed te gaan. Ik besloot in een ander bed te gaan liggen, maar ook daar lukte het niet. Ik ging dus naar de woonkamer om wat televisie te kijken.


Na een tijdje ging ik weer naar bed. Ik ging op mijn buik liggen en gelukkig viel ik in slaap.

Toen ik wakker werd, realiseerde ik me dat ik raar gedroomd had. Zo’n soort droom die ik vroeger vaak had toen de kinderen nog klein waren.

 

Het eerste deel van de droom was het raarst, en ook wat beangstigend. Ik zag namelijk een grote, zwarte kat met de rug naar beneden aan het plafond hangen van de slaapkamer waar we vroeger sliepen, voordat we een slaapkamer beneden hadden.

Ik “ging uit bed”, want ik wilde niet dat de kat op mij zou vallen, en huisgenoot W. en ik bleven naar de kat kijken – een beetje bang, en niet wetende wat te doen.

Op een gegeven moment viel de kat als een zoutzak naar beneden en bleef daar liggen, zonder enig leven. We wilden het ‘ding’ eigenlijk wel opruimen, maar waarheen?

 

Daarmee stopte het eerste deel van de droom.

 

Vervolgens “was ik” in een heel mooie, heel grote tuin met gazon, naar mijn gevoel achter het huis naast ons huis. Achter het huis van de buren dus.

De tuin deed blijkbaar dienst als horecagelegenheid, want wat dichter bij het huis stond een langwerpige, overdekte tafel, of zoiets, waar etenswaren op stonden die je kon kopen.

Ik voelde me wat jaloers en vroeg me af waarom ík niet op het idee was gekomen om van die mooie grote tuin – die wij immers ook moesten hebben, omdat in ons blok allemaal gelijke woningen staan – een horecagelegenheid te maken.
Ik zag in een flits de buurvrouw, die ik niet zo zie zitten, zelfgenoegzaam kijken.

 

In het derde deel van de droom stond ik daar in die tuin en voelde ik een hond om mijn benen scharrelen. Ik ben een beetje bang voor honden en voelde de ergernis opkomen. Ik merkte wel dat de hond aan de lijn zat en dat de vrouw – dame – die de lijn in de hand had pogingen deed om de hond bij mij weg te halen.

Ik voelde dat ze welwillend was, maar ik zag haar gezicht niet duidelijk.


Toen ik “Af” zei, ging ik de hond tot mijn verrassing meteen op zijn achterpoten zitten en keek mij heel lief aan. Daardoor verdween mijn ergernis als sneeuw voor de zon.

 

Daarna werd ik wakker. Ik ging naar de keuken om te eten. De droom bleef maar door mijn hoofd spoken.

Hoe kon ik die verschillende elementen in mijn droom met elkaar in verband brengen? Waarom had ik dit in vredesnaam gedroomd?

Op internet zag ik gelukkig dat dromen over een zwarte kat niets negatiefs is, maar dat het alleen maar suggereert dat je niet genoeg op je intuïtie en je geestelijke kracht vertrouwt.

 

Stukjes van mijzelf
Opeens schoot mij iets te binnen wat ik gelezen had over dromen, in een boekje dat ik bijna 40 jaar geleden al gekocht heb. Het is een boekje over Gestalt-therapie met de titel “Gras onder mijn voeten”, geschreven door Bruno-Paul de Roeck.

In het hoofdstukje over “De poort der dromen” schrijft hij onder andere:
“Dromen zijn projecties van wat er allemaal in je gaande is. … . Alle elementen van de droom zijn in één of andere zin de dromer (zelf)”.

En: “(Het zijn allemaal) … stukjes van mijzelf die vragen om erbij te horen en mee het geheel te maken dat ik ben”. (Het gaat niet voor niets om ‘Gestalt’!)

 

Dus:

  • Ik ben een beetje bang voor mijn intuïtie, maar als hij (de kat) op de grond ligt, zie ik dat ik nergens bang voor hoef te zijn
  • Ik ben degene die iemand anders lastig valt, maar ik ben ook vriendelijk en lief en bedoel het goed
  • Ik ben een mooie, grote, vredige tuin, maar ik ben ook kleinzielig jaloers
  • Ik ben een beschaafde dame die zich niet opdringt, maar ik ben ook de zelfgenoegzame buurvrouw.


Zoiets? Misschien?


Moet ik kiezen?

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
vertaalster Duits-Nederlands

 

Wil je reageren? Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

--------------------------------------------

 

 

Blog 72– Doodnormaal

 

Slavernij

De Grieken hadden slaven, de Romeinen hadden slaven, de oude Egyptenaren hadden slaven. Ook de Babyloniërs hadden slaven, net als de Azteken, Maya’s en Inca’s in Zuid-Amerika.

De slavernij in de achttiende en negentiende eeuw in koloniale gebieden en de Verenigde Staten werd goedgepraat met een beroep op de Bijbel.

Ook in Afrika, Japan en China bestond slavernij en de lijfeigenen en horigen in de Europese middeleeuwen hadden niet veel meer rechten dan slaven.

In Rusland werd lijfeigenschap pas in 1861 afgeschaft. De slavernij in Suriname werd in 1863 afgeschaft.

 

Kortom, slavernij was lange tijd in grote delen van de wereld doodnormaal.

In schatrijke olielanden als Koeweit en Qatar schijnt het nog steeds de normaalste zaak van de wereld te zijn om slaven te houden, al worden ze daar arbeidsmigranten of gastarbeiders genoemd.

Als gevolg van het in die landen geldende islamitische kafala-systeem hebben de gastarbeiders vrijwel geen rechten.  Zie:
https://thewire.in/labour/understand-the-kafala-system-or-how-capitalism-is-driving-modern-slavery

en https://en.wikipedia.org/wiki/Kafala_system

Pasgeleden liet Amnesty International nog weten dat antislavernij-activisten in Mauretanië waren opgepakt.

 

Vrouwen ondergeschikt aan mannen

Tot 1956 waren vrouwen in Nederland handelingsonbekwaam. Dat betekende dat ze bijvoorbeeld niet zelf een bankrekening mochten aanvragen of zonder toestemming van hun man op reis mochten gaan.

Zelfs tot 1971 stond in de wet dat de man het “hoofd van de echtvereniging” was en dat de vrouw hem gehoorzaamheid verschuldigd was. Dat was doodnormaal.

Er was van 1924 tot 1956 ook een wet in Nederland die bepaalde dat vrouwen uit overheidsfuncties werden ontslagen als ze gingen trouwen. Dat gebeurde dus ook bij mijn moeder toen ze in 1947 ging trouwen. Ook dat vond iedereen doodnormaal.


In fundamentalistische godsdiensten is de vrouw per definitie lager in rang dan de man, maar met godsdienst heeft dat niet zo veel te maken. Meer met het verschil in lichamelijke kracht tussen mannen en vrouwen, dat er altijd al geweest is, en omdat het mannen wel goed uitkomt.

 

Kijk maar eens naar de uitzending van Floortje Dessing over twee Nederlandse artsen in Papoea Nieuw-Guinea. Zie: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/423867/Floortje_Naar_Het_Einde_Van_De_Wereld.html  (vanaf 27.50).

Dat de man daar de baas is en ‘zijn’ vrouw mag aftuigen, is er doodnormaal, al is het juridisch strafbaar.


Niet dat mishandeling van vrouwen in ons land niet voorkomt, maar een mishandelende man gaat hier niet vrijuit door te zeggen dat het ‘zijn’ vrouw is en de politie een bedrag in handen te stoppen. Het is hier niet normaal (meer) om je vrouw te mishandelen.

 

Excuses voor slavernijverleden

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft als eerste hoogwaardigheidsbekleder in Nederland gezegd dat Nederland excuses zou moeten maken voor het slavernijverleden in Suriname en op de Nederlandse Antillen.
… “Voor het leed dat tienduizenden is berokkend. Om definitief een punt te zetten achter deze donkere bladzij uit de geschiedenis.”


Ik ben het daarmee eens. Toen de slavernij door Nederland in 1863 werd afgeschaft, kregen alleen de eigenaren een schadevergoeding. De slaven kregen niets.


Tuurlijk, ik heb zelf nooit slaven gehouden en hoogstwaarschijnlijk hebben mijn voorouders ook geen greintje schuld aan de slavernij.

Mijn familie heeft ook geen gezinnen uit elkaar gerukt of Afrikaanse baby’tjes die te veel huilden tijdens het vervoer naar de Nederlandse gebieden, het zwijgen opgelegd door ze op de rand van de boot dood te slaan – een verhaal dat ik lang geleden van mijn ex-schoonmoeder heb gehoord.


Maar dat rechtvaardigt het niet-maken van excuses niet. Wij blanke/witte/roze/beige Nederlanders hebben economisch wel geprofiteerd van de slavenarbeid in de “overzeese gebiedsdelen”.

Dat was doodnormaal.

 

Winst

Psychologisch gezien is er veel te winnen
als het kabinet eindelijk excuses aanbiedt aan de nakomelingen van de door Nederlandse burgers tot slaaf gemaakten.

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
vertaalster Duits-Nederlands

 

Wil je reageren? Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

--------------------------------------------

Blog 73 – Armoede

 

In de keuken leg ik de laatste hand aan het eten. Op de achtergrond hoor ik het Friese commentaar bij een wedstrijd van sc Heerenveen.

De club uit Spanje waar Heerenveen tegen speelt, heeft een clublied dat op een Gregoriaans gezang lijkt.


Opeens realiseer ik me hoe goed ik het heb. Wij, huisgenoot W. en ik, kunnen eten wat we willen. We zijn geen big spenders, maar als we iets willen kopen, gaan we geen avonden uitzoeken welk merk of welke reis of welke aanbieder het goedkoopst is.

We hoeven ons ook niet steeds af te vragen hoeveel geld er nog op de bankrekening staat, en of we niet rood zullen komen te staan.

 

Na de oorlog
Dat is wel eens anders geweest
. Ik ben een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren en toen ik kind was, was het heel gewoon dat we bij de broodmaaltijd eerst een ‘boterham met boter’ – door anderen ook wel ‘boterham met tevredenheid’ genoemd – moesten eten. We aten ook altijd goedkoop brood; zelfs een tijdje ‘grijs brood’, herinner ik me. En van dure vleeswaren was natuurlijk geen sprake.

Onze moeder naaide en breide zelf een gedeelte van de kleren.

Later kregen mijn ouders het beter, maar toen waren er inmiddels zes kinderen en was er in ieder geval niet genoeg geld om mijn tweelingzus en mij, als oudste kinderen van zes – en ook nog meisjes – naar de universiteit te laten gaan.


Achterstandswijk
Later kwam ik in de bijstand terecht. Ik weet dus uit eigen ervaring hoe het is om gebrek aan geld te hebben. Om in een arme wijk te moeten wonen, wat vaak ook een achterstandswijk is en waar het onbehagen van de autochtone bevolking over haar eigen onmacht een uitweg vindt in discriminatie van wat niet ‘eigen volk’ is.  “Zwartjoekel”. “Tamil”. “Turk”.


Hoe het is om je kinderen niet te kunnen geven wat andere kinderen wél hebben.


Een tijdje geleden werd ik onaangenaam getroffen toen een van mijn zoons zei dat hij een moeilijke jeugd had gehad: zonder vader en in armoede.

Natuurlijk wist ik dat hij het erg moeilijk heeft gehad met de afwezigheid van zijn vader, maar een trauma omdat andere gezinnen en kinderen meer geld te besteden hadden? Als moeder wil je dat je kinderen gelukkig zijn en daar heb ik altijd mijn best voor gedaan.

De volgende keer dat ik hem zag zei hij gelukkig dat het niet aan mij gelegen had. Ik had altijd veel liefde en warmte geboden.

 

Stress
Armoede veroorzaakt vaak stress. Ik weet ook dat armoede littekens kan achterlaten. Arm zijn betekent een schraal bestaan hebben.


Gelukkig kan ik goed met geld omgaan. Ik ben wel geen Zeeuwse – want “ons Zeeuwen bin zuunig” – maar wel net zo zuinig. Ik heb in mijn leven nog nooit schulden gehad.

Zelfs in mijn horoscoop is mijn spaarzaamheid duidelijk terug te vinden.

Spaarzaamheid is geen kwestie van opvoeding. Mijn kinderen geven veel gemakkelijker geld uit dan ik.

 

Winkeldiefstal
Helaas zijn er veel mensen die niet goed met geld kunnen omgaan. Dat kan tot grote problemen leiden.


Nog niet zo lang geleden moest ik bij een rechter-commissaris tolken voor een vrouw die oorspronkelijk afkomstig is van een tropisch eiland dat onderdeel uitmaakt van het Britse Gemenebest. Ze is allang bekend bij de rechtbank omdat ze al vaak op winkeldiefstallen betrapt is.


Een tijdje terug had de rechter-commissaris haar uit voorlopige hechtenis geschorst vanwege haar moeilijke privéomstandigheden. Ze heeft namelijk zes kinderen. De jongste is zes en een ander kind moet drie keer per week naar het ziekenhuis wegens een chronische ziekte.

Aan de schorsing van de voorlopige hechtenis waren voorwaarden verbonden, maar die had ze overtreden. Als excuus voerde ze aan dat haar man was overleden en dat hij haar met hoge schulden had achtergelaten.


Ze was weer op winkeldiefstal betrapt, en nog wel met een zogenaamde geprepareerde tas. De rechter vond het dus aannemelijk dat ze ook een ‘afzetkanaal’ had voor de spullen die ze uit parfumeriewinkels stal.

Daarom werd de schorsing van de voorlopige hechtenis opgeheven en kwam ze weer vast te zitten.

 

Drama
Wat een drama allemaal! En wat betekent dat voor haar kinderen? Ik kan me niet anders voorstellen dan dat de kinderen uit huis geplaatst zullen worden.


Hoe zullen zij later terugkijken op hun jeugd?

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
vertaalster Duits-Nederlands

 

Wil je reageren? Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

--------------------------------------------

 

Blog 74 – Zomer en CO2-uitstoot

 

Tijdens de hitteperiode die we deze zomer gehad hebben, is de benedenverdieping van ons huis altijd redelijk koel gebleven. Als ik een tijdje buiten had gezeten en weer naar binnen ging, was dat een genot.

En als ik naar buiten ging en de warme lucht of de warme zon op mijn benen voelde, was dat ook een genot.


We hebben echt geluk dat we de hitte beneden – in de gang, de slaapkamer en mijn werkkamer – zo goed buiten kunnen houden.
De slaapkamer heeft schuifdeuren met zonwerende gordijnen en voor de ramen op het zuidoosten en het zuidwesten van mijn werkkamer hebben we screens laten aanbrengen.

Bovendien bieden de gouden regen ‘s morgens en de magnolia en de leilinde ’s middags bescherming tegen de zon.


Het is aan het begin van de zomer zelfs vaak té koud geweest in mijn werkkamer. Als het buiten mooi weer was, moest ik als ik aan mijn bureau zat te werken soms een extra bloesje aandoen, en sokken aan mijn voeten.

 

Driehoog

Nee, dan hebben anderen het met de hittegolf veel zwaarder gehad. Een nicht van huisgenoot W., met wie hij vroeger wel veel contact had, is een paar jaar geleden in het noorden komen te wonen, en we hadden eindelijk een afspraak gemaakt om bij haar op bezoek te komen. Ze woont alleen op driehoog en heeft ons bezoek vanwege de stomende, bijna ondraaglijke hitte in haar appartement al twee keer verzet.

In principe zijn de huizen in ons land niet ingesteld op de hoge temperaturen waar we dit jaar opeens mee geconfronteerd zijn. Nou ja, “opeens”?

 

Er is al jaren gewaarschuwd voor temperatuurstijgingen, alleen kiest een groot deel van de bevolking ervoor zijn kop in het zand te steken en toch minstens één keer per jaar met het vliegtuig met vakantie te gaan.

En het bedrijfsleven doet er over het algemeen alles aan om zo weinig mogelijk energie en geld te steken in vermindering van de CO2-uitstoot en andere milieusparende maatregelen.

 

Kinderen en kleinkinderen

Ik moet er niet aan denken ’s zomers altijd met zo’n hoge temperatuur te leven.

Waarom doen we er niet alles aan om het leven op onze eigen planeet voor ons allemaal zo prettig mogelijk te houden? Ik zie niet in hoe we 7 miljard mensen een draaglijk leven op Mars kunnen laten leiden. Laten we aan onze kinderen en kleinkinderen denken!

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
vertaalster Duits-Nederlands

 

Wil je reageren? Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

--------------------------------------------

 

 

Blog 75 – Zekeringen

 

Aan het eind van de morgen dacht ik dat ik mooi even de heg kon gaan snoeien. Ik bracht de elektrische heggenschaar en het verlengsnoer naar buiten en begon.

 

Ik had in mijn hoofd dat ik erom moest denken het snoer niet door te snijden – want dat is ons wel eerder gebeurd – maar het gebeurde toch. Zomaar.

 

Hoe? Er staan planten en struiken en keien langs de heg, waar ik tussendoor moet manoeuvreren. Bovendien snoeide ik van rechts naar links, terwijl het snoer van links kwam.

Voor ik het wist raakte de zaag van de heggenschaar het snoer en zag ik een vonkje.

Foute boel dus.

 

Voor alle zekerheid controleerde ik even of het licht het echt niet deed, maar helaas. In de meterkast was een veertje uit één van de stoppen losgesprongen, zag ik. Die zou vervangen moeten worden, maar er lagen geen reserve-exemplaren meer.

Het was ook al wel zo’n 10 jaar geleden dat ik een zekering had moeten vervangen.

 

Er moest dus een nieuwe zekering (stop) komen. Waar moest ik die ook alweer kopen?

En, vroeg ik me af, is het allemaal nog wel hetzelfde als vroeger nu we zonnepanelen en een slimme meter hebben?


Waar koop je die dingen?

Gelukkig lag er een kaart van Liander op de vloer van de meterkast. Daar stond een informatienummer op dat je kon bellen. Dat deed ik, maar het nummer bleek niet meer geldig te zijn.

 

Omdat je voor storingen een 0800-nummer kon bellen, probeerde ik dat maar. Ik hoefde niet eens lang te wachten. Een man met een prettige stem kon voor mij nagaan dat het vervangen van de zekering het enige was wat ik hoefde te doen en hij vertelde mij ook dat ik zekeringen bij de supermarkt kon kopen:
“Bij de schoonmaakmiddelen en de doekjes en zo.”

 

Er zat niets anders op dan naar het centrum te fietsen. Onderweg bedacht ik dat de Action ook wel eens zekeringen zou kunnen verkopen, dus daar ging ik eerst heen. Ik speurde bijna alle schappen af, maar vond niets.


Gelukkig had de kassajuffrouw weinig te doen. Ik vroeg haar waar de zekeringen lagen. “Nee, die verkopen we niet”, kreeg ik tot mijn verbazing te horen.

 

Oké, dan maar naar de supermarkt ernaast. Weer aan een winkeljuffrouw gevraagd waar ik de zekeringen kon vinden. “Die verkopen wij niet”, zei ze, “omdat de Action die heeft”.

Ik kon haar vertellen dat dat niet het geval was.


“Weet u ook waar ik ze wel kan krijgen?”, vroeg ik. “Bij de Blokker misschien”, opperde ze.

 

Verder dan maar. Eerst maar eens proberen bij de Expert-winkel, dacht ik. Dan kan ik altijd nog naar Blokker.


Bij Expert hadden ze ook geen zekeringen, maar de verkoper daar gaf me wel een goede tip. “Bij Handyman?”

Ach ja! Dat klonk me heel plausibel in de oren. Dat ik daar niet eerder aan gedacht had.

 

Ik fietste erheen en natuurlijk hadden ze daar wat ik zocht.
In de kleinste verpakking zaten meteen vijf zekeringen. Ze kostten in totaal € 4,49. Daar kan ik waarschijnlijk mijn hele leven mee toe.

 

Weer thuis
Thuis draaide ik de stop erin en alle lichten deden het weer.

Nu alleen nog alle elektrische klokken bijstellen en een keer een nieuw verlengsnoer kopen.

 

De heggen zijn helaas nog niet gesnoeid.

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
vertaalster Duits-Nederlands

 

Wil je reageren? Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

--------------------------------------------

 

 

Blog 76 – Tweede leg

 

Mijn broer Harry heeft een dochter van 31 en drie kinderen van 13, 11 en 10.

 

Inderdaad – de oudste dochter is uit zijn eerste huwelijk en de jongere kinderen uit zijn tweede huwelijk. Het is een duidelijk voorbeeld van een ‘tweede leg’.

De kinderen van mijn broer en zijn tweede vrouw Sylvia vinden het normaal dat ze geen piepjonge ouders hebben.

 

Sylvia is 10 jaar jonger dan Harry en wilde per se nog kinderen. Ze is erin geslaagd na haar 40ste drie gezonde kinderen te krijgen, zonder kunstmatige ingrepen.

Dat is heel bijzonder.

 

Een vrouw van 40 heeft gemiddeld nog maar een maandelijkse kans van 7 procent om zwanger te worden.
Bij een vrouw van 22 is die kans 25 procent.

 

Andere tweedeleggers

Michael Douglas, Mick Jagger (meer een vijfdelegger), wijlen David Bowie, Harvey Keitel, Peter Faber en Felix Meurders verwekten ook kinderen toen ze al in de vijftig of zestig waren.


Peter Faber kreeg zijn eerste kind toen hij 22 was en zijn vijfde omstreeks zijn zestigste.

Hij zegt: “Als je ouder bent, heb je meer ruimte. Je moet op je 74ste niet meer gaan waterskiën, maar je moet wel proberen je hele leven fit blijven. Dat is een keuze”.

 

Het valt niet te ontkennen dat hij, en bijvoorbeeld ook Mick Jagger, nog behoorlijk fit zijn!

 

Een op de zes baby’s heeft een vader die ouder dan 40 is. Een op de twintig heeft een vader van 45 jaar of ouder.

Mijn vader was geen tweedelegger, maar wel ouder dan 40 bij de geboorte van zijn twee jongste kinderen; ik denk dat hij de opvoeding moeilijker vond worden.


Huisgenoot W. wilde beslist niet opnieuw aan kleine kinderen beginnen, deelde hij mij mee toen we een relatie kregen. Hij vond het wel mooi geweest.

Maar ik had dan ook al kinderen. Het ligt anders als de nieuwe vlam kinderloos is.

 

Kinderen zijn verschillend

Alle kinderen zijn verschillend. Dat merkte Harry toen hij opeens meer dan één kind had.

 

Zijn tweede dochter, Margriet, is net zo gewetensvol als zijn oudste dochter Natasja en net zo’n uitblinker op school, maar de andere twee kinderen zijn anders (en onderling ook weer verschillend).

In het verleden behaalde resultaten zijn blijkbaar geen garantie voor de toekomst.


Harry merkt nu ook dat het heel wat anders is drie kinderen tegelijkertijd groot te brengen dan maar één kind te hebben.

 

Oudere moeders

Er zijn veel vrouwelijke filmsterren/beroemdheden die (ver) na hun veertigste een baby kregen:
Susan Sarandon, Geena Davis, Uma Thurman, Brooke Shields, Madonna, Nicole Kidman en Mariah Carey.

 

Ik heb geen idee of ze daarbij via medische technieken hulp hebben gekregen.

 

Kunstmatige voortplanting

Het is wel duidelijk dat in de toekomst ‘jonge moeders’ van boven de 45 of de 50 een veel gewoner verschijnsel zullen zijn. Naast alle technieken die tegenwoordig al gebruikt worden, wordt er immers geëxperimenteerd met uit stamcellen gekweekte zaad- en eicellen.
Op die manier kan leeftijd losgekoppeld worden van vruchtbaarheid.

 

Dat de menselijke voortplanting in de toekomst misschien volledig kunstmatig wordt, zoals sommige wetenschappers zeggen, vind ik jammer en ook wel beangstigend.

Ik begrijp dat kunstmatige voortplantingstechnieken een uitkomst kunnen zijn voor mensen die op de natuurlijke manier geen kinderen kunnen krijgen, maar er zitten heel veel risico’s aan het maken van zg. designerbaby’s.

 

Zie ook: https://dekennisvannu.nl/site/artikel/De-onverbeterlijke-mens/7059

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
vertaalster Duits-Nederlands

 

Wil je reageren? Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

--------------------------------------------

 

 

Blog 77 -