Inhoudsopgave

 

Blog 141 - Joe Biden - A time to heal

Blog 142 – Kwetsen

 

----------------------------------------------------------

 

Blog 141 – Joe Biden – a time to heal

 

In zijn overwinningstoespraak op 8 november zei de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Joe Biden, onder meer:

The Bible tells us:
To everything there is a season, a time to build, a time to reap, a time to sow and a time to heal. This is the time to heal in America.

 

Biden is van plan Amerika te helen en de verschillen te overbruggen. Alles heeft zijn tijd, wil hij maar zeggen; na de periode onder president Trump, die het vuurtje van de verdeeldheid alleen maar opstookte, wil hij de president van alle Amerikanen zijn.

 

Waar president-elect Biden, die vroom rooms-katholiek opgevoed is, naar verwees was een tekst uit het Oude Testament (Prediker 3:1-8; Ecclesiastes 3:1-8), waar staat:

 

There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens:

a time to be born and a time to die,
a time to plant and a time to uproot,
a time to kill and a time to heal,
a time to tear down and a time to build,
a time to weep and a time to laugh,
a time to mourn and a time to dance,
a time to scatter stones and a time to gather them,
a time to embrace and a time to refrain from embracing,
a time to search and a time to give up,
a time to keep and a time to throw away,
a time to tear and a time to mend,
a time to be silent and a time to speak,
a time to love and a time to hate,
a time for war and a time for peace.

(de New International Version)

 


In het Nederlands:

(1) Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. (2) Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. (3) Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
(4) Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. (5) Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. (6) Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. (7) Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. (8) Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.
(Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap).

 

 

Turn, turn turn
De 78-jarige Joe Biden zal zich ook heel goed de grote hit Turn, turn, turn (To everything there is a season, turn, turn, turn) herinneren. Dat op de Bijbeltekst (de King James version) gebaseerde lied was in de jaren 50 van de vorige eeuw gecomponeerd door Pete Seeger, maar werd wereldwijd bekend door The Byrds en The Seekers, eind jaren 60.

https://www.youtube.com/watch?v=s4983sAoLdM   (The Byrds, 1965)

https://www.youtube.com/watch?v=VRg9NkIdjVs   (The Seekers, 1966/67)

 

Maak je niet druk
Eigenlijk staat er in deze tekst: “Maak je niet druk”.  Het leven loopt zoals het loopt. (Zie ook mijn blog 130 over Maria en Marta).

De wereld draait door. https://www.youtube.com/watch?v=T2JbCF-kXc8 (Ilse de Lange).

 

We kunnen niet alle aspecten van ons bestaan onder controle hebben, al denken sommigen van wel.

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
blogger

 

Wil je reageren? Dan is het handig om het nummer van het blog waarop je reageert in je bericht te vermelden.
Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd
.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

 

Blog 142 – Kwetsen

Kaas- en broodvolk
Het verhaal dat ik wil vertellen heb ik van huisgenoot W. Elk jaar heeft hij het er een paar keer over, dus het wordt tijd dat ik het opschrijf.

 

Zoals ik wel eerder geschreven heb, heeft mijn huisgenoot een kolossaal geheugen. Hij herinnert zich nog van alles van de lagere scholen waarop hij heeft gezeten.

Een van die herinneringen is het verhaal dat de ‘meester’ in Assen vertelde over de “Opstand van het kaas- en broodvolk” van de inwoners van het Kennemerland en West-Friesland tegen de stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland, Jan van Egmont.

Misschien was huisgenoot wel extra geïnteresseerd omdat een van zijn oma’s in Haarlem woonde.


De opstand speelde in de jaren 90 van de 15de eeuw. Onder andere door onrechtvaardige belastingheffing – de armen betaalden evenveel als de rijken – had de bevolking het moeilijk. De boeren kwamen in opstand.

Ze trokken met hun spietsen, vlegels en zeisen Alkmaar en Haarlem binnen en kregen steun van inwoners van Hoorn, Alkmaar en Haarlem.


(Waar doet je dat aan denken? Vervang ‘spietsen, vlegels en zeisen’ door tractors)

 

Aan deze botjes kunt u kluiven
In Haarlem gaf de stadsregering zich over ‘op voorwaarde van lijfsbehoud’, maar desondanks werd schout/belastinginner Claes van Ruyven door een van de boerenleiders doodgestoken en in stukken gesneden.

Misschien was er sprake van een persoonlijke vete, misschien was de betrokken boer een psychopaat.


Vervolgens werden de lichaamsdelen in een mand verpakt en bij de weduwe Van Ruyven op de stoep gezet.
Bij de resten in de mand zat een briefje met de tekst:

Mevrouw van Ruyven,
Aan deze botjes kunt u kluiven
(volgens huisgenoot)

of

Vrouwke van der Ruyven
Aan dees boutkens zul dy kluiven
(volgens historicus J. de Rek in zijn boek over vaderlandse geschiedenis Van Boergondië tot Barok).

 

Niets nieuws
Wat voor goede redenen de inwoners van West-Friesland (of wat ruimer: het tegenwoordige Noord-Holland) ook hadden om in opstand te komen, dit voorval geeft aan dat verregaande grofheid ook ruim vijf eeuwen geleden al hoogtij vierde.

Maar toch sta ik elke keer nog weer versteld van het schofterige taalgebruik dat tegenwoordig op sociale media en kanalen als Geen Stijl normaal gevonden wordt.

 

Kwetsen is niet hetzelfde als vrijheid van meningsuiting.

 

Elsa Groenman-Warmelink
e.warmelink@gmail.com

06-281 284 69

beëdigd tolk-vertaalster Engels
blogger

 

Wil je reageren? Dan is het handig om het nummer van het blog waarop je reageert in je bericht te vermelden.
Zie reactieformulier onderaan deze pagina. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd
.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen