Elsa Groenman-Warmelink

E. Groenman-Warmelink MBA
E. Groenman-Warmelink Vertalingen
sworn translator/interpreter of English/ beëdigd tolk/vertaalster Engels
e.warmelink@gmail.com/ e.warmelink@hccnet.nl

Wbtv-nr. 214 (ingeschreven onder dat nummer in het Kwaliteitsregister voor beëdigde tolken en vertalers)
Jan Mankeslaan 104
8442 HS Heerenveen, the Netherlands
T
+31 (0)513 622641
M+31 (0)6 28128469

 

Voor direct contact kunt u bellen:

0513 - 622641

06 - 281 284 69

 -------------------------------------------------------------------------

Ga naar: WAT HEB IK TE BIEDEN?

Op deze pagina staat informatie over mijn werk in de afgelopen jaren als professioneel vertaalster en tolk Engels.

 

----------------------------------------------------------------------------

Ga naar: CONTACT 

Via het formulier op deze pagina kunt u informatie opvragen over beschikbaarheid, tarieven, levertijden enzovoorts.


--------------------------------------------------------------------------

Ga naar: BLOGS

Op deze pagina staan de blogs 1 tot en met 80. Er zijn vijf subpagina's, nl. Blogs 1-10, 11-20, 21-30, 31-40 en 41-50.
Blogs 51-60, 61-70, 71-80 en 81-90 hebben een eigen pagina gekregen.

Ik ben begin 2016 met het schrijven van blogs begonnen.


De blogs gaan over allerlei onderwerpen, maar vaak over taal, teksten, vertalen, tolken en de Engelstalige wereld. Daar ben ik nu eenmaal in geïnteresseerd.

Andere blogs gaan over familie. En het leven in het algemeen. Daar ben ik ook in geïnteresseerd. Vertalen gaat over van alles.

 

Vanaf de onderstaande links spring je naar Blogs 1-10, 11-20, 21-30 enzovoorts. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------